Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home

Welkom bij Loket Jeugd

Hét intranet/extranet voor minderjarigen, ouders, opvoeders, onderwijzer en zorgverleners met vragen over kinderbescherming. Loketjeugd is eerlijk en onafhankelijk.  Loketjeugd herkent veel vragen bij ouders en minderjarigen over rechten en plichten in verhouding tot de Wet op de Jeugdzorg in het bijzonder en zorg voor de jeugd in het algemeen. Loketjeugd geeft ruimte aan minderjarigen, ouders, opvoeders, onderwijzer en zorgverleners om op eigen kracht in kinderbescherming te voorzien. Bij loketjeugd is het belang van de minderjarige de eerste overweging.

Inschrijven

Minderjarigen, ouders, opvoeders, onderwijzer en zorgverleners kunnen gratis inschrijven voor Loket Jeugd. Ga daarvoor naar Lexshop op Lexshop.nl. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Basis inschrijving geeft toegang tot de website op loketjeugd.nl en de overige sites van het Digitaal Juridisch Warenhuis™  Door inschrijving kan deel worden genomen aan discussies en is er toegang tot nuttige tips, deskundigen en andere voorzieningen voor kinderbescherming op eigen kracht.

Kwalificeren

Deskundigen, professionals, raadslieden en andere hulp- en zorgverleners op het terrein van de kinderbescherming kunnen zich kwalificeren voor deelname aan Loket Jeugd door zich gratis in te schrijven op Lexshop op www.lexshop.nl en vervolgens het daarvoor aangewezen aanvraagformulier volledig ingeviuld te verzenden. Aanvraagformulieren worden behandeld op volgorde van inzending. Aanvragen leveren geen garantie voor deelname aan Loket Jeugd.

Noodzaak

Onder hulpverleners is bekend dat naar jeugdigen en ouders met kinderen in de onvrijwillige kinderbescherming geplaatst, niet geluisterd wordt. Ook is er voor hen geen plek waar zij makkelijk terecht kunnen voor vragen of de hulp die zij nodig hebben. Loket Jeugd geeft invulling aan de behoefte om minderjarigen en ouders en deskundige hulpverleners bijelkaar te brengen. Iedereen met vragen over of behoefte aan kinderbescherming kan gratis terecht op www.loketjeugd.nl

het Digitaal Juridisch Warenhuis

Loket Jeugd maakt onderdeel uit van het netwerk van het Digitaal Juridisch Warenhuis, uw vertrouwde partner.

Om deel te nemen aan Loket Jeugd moet u eerst gratis zijn ingeschreven bij Lexshop op www.lexshop.nl.